Oddíly

T. J. Sokol má tyto oddíly všestrannosti:

  • taneční kroužek
  • turistický klub pro dospělé a mládež
  • turistický oddíl pro děti
  • cvičení rodičů a dětí
  • cvičení s hudbou
    

Členské příspěvky v r. 2019:

Dospělí platí na kalendářní rok 2019, děti na školní rok 2019/2020, v oddíle Cvičení rodičů a dětí platba jen za dítě.

děti a mládež do 18 let .....  200 Kč (splatnost do konce října)

dospělí nad 65 let  ...........  200 Kč (splatnost do konce března)

dospělí ...........................  500 Kč (splatnost do konce března)

Oddílové příspěvky 2019:

cvičení s hudbou .............. 400 Kč za pololetí (splatnost do konce října a února) nebo

                                          50 Kč za odcvičenou hodinu (pouze hotově)

                                        mládež do 18 let 200 Kč za pololetí/25 Kč za odcvičenou h.

turistický oddíl pro děti ..... 150 Kč za šk.r. (splatnost do konce října)

cvičení rodičů a dětí ......... 150 Kč za šk.r. (splatnost do konce října) nebo

                                          20 Kč za odcvičenou hodinu (pouze hotově)

                                                                                        

Příspěvky lze hradit převodem nebo hotově, není-li uvedeno jinak.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Turistické oddíly získaly za rok 2017 diplom za účast v soutěži "Sokolské dny v přírodě":