Oddíly

T. J. Sokol má tyto oddíly všestrannosti:

  • taneční kroužek
  • turistický klub pro dospělé a mládež
  • turistický oddíl pro děti
  • cvičení rodičů a dětí
    
turistické oddíly získaly za rok 2017 diplom za účast v soutěži "Sokolské dny v přírodě":
 
 
 

Členské a oddílové příspěvky v r. 2019:

(platí se ročně, dospělí na kalendářní rok 2019, děti na školní rok 2019/2020)

děti a mládež do 18 let ............  350 Kč 

důchodci nad 65 let  ................  200 Kč

dospělí ..................................  500 Kč

Příspěvky lze hradit převodem nebo hotově, dospělí nejpozději při konání Valné hromady, děti do konce října 2019.