Taneční kroužek

 

Taneční kroužek pro dospělé a mládež vznikl na podzim roku 2009. Mohou ho navštěvovat všichni, kdo mají rádi country tance nebo by se je chtěli naučit. Výuka probíhala v sále sokolovny pod vedením manželů Pavly a Vládi Zíkových vždy v pátek večer. Po požáru sokolovny byly taneční hodiny z technických i časových důvodů omezeny na minimum. V současné době opět tancujeme, pravidelně každý týden.

Co všechno tančíme: jednoduché i složitější klasické country tance řadové a kolové, čtverylky …. S country tanci vystupujeme na tanečních zábavách, účastníme se společně Festivalu Jasana Bonuše.

Nováčci se nemusí bát, že nebudou stačit, všechno je postupně naučíme. Není nutná předchozí taneční průprava, ani zkušenost s country tanci. Přihlásit se můžete i bez partnera. Samozřejmě se můžete přijít nezávazně podívat.

 

Více informací můžete získat na tel.: 777 555 439 (Vladimír Zíka) nebo na e-mailové adrese: vladimir.zika@email.cz.