Cvičení pro rodiče s dětmi

Kdy: každé pondělí od října do května 16,00 - 17,00 hodin (mimo svátky)

Kde: tělocvična základní školy 

Program: rozcvička, cvičení na nářadí, pohybové hry, soutěže

Cvičitel: Ivana Černá (tel.: 739 505 791, e-mail: ivanacer@volny.cz)

Pomahatel: Martina Kamelská (tel. 728 467 652)

Platba za dítě:

- 350,- Kč za školní rok (člen Sokola - nutno vyplnit přihlášku, dítě je pojištěno) ... zaplatit do konce října hotově nebo na účet

        nebo

-   20,- Kč za jednu hodinu (není člen Sokola, dítě není pojištěno) ... platí se vždy na začátku hodiny pouze hotově

 

Další informace:

- cvičení je vhodné pro děti od 2 let

- na hodinu není nutné se předem hlásit

- za dítě zodpovídá vždy rodič, cvičitel pouze hodinu vede, případně pomáhá s náročnějšími cviky či nářadím (kruhy, kladina, kotouly ap.)

- do tělocvičny je nutné mít vhodné přezutí pro děti i rodiče

- v tělocvičně není dovoleno pít ani jíst

- po příchodu do tělocvičny je rodič povinen nahlásit přítomost dítěte/dětí cvičiteli

- pokud nebude úhrada 350 Kč zaplacena do konce října, bude členství zrušeno a požadováno doplacení odcvičených hodin za jednotlivou sazbu 20 Kč/hodinu 

- případný úraz je nutné ihned nahlásit cvičiteli