Vítejte na stránkách Sokola Chocerady

 

Tělocvičná jednota Sokol Chocerady slaví v roce 2022 krásných 110 let od svého založení.

Po celou dobu svého trvání se snažila a i nadále snaží rozvíjet sportovní a společenský život obce.

V současné době nabízí tyto oddíly:

Country tance pro dospělé, Turistický klub pro mládež a dospělé, Turistický oddíl pro děti, Cvičení rodičů a dětí, Cvičení předškoláků a Cvičení s hudbou.

Ve spolupráci s obcí Chocerady připravuje každoročně dvě akce pro děti - Pohádkový les a Cestu kolem světa. Také organizuje Lampiónový průvod.

Ani ve společenských aktivitách nezůstává nijak pozadu - několik let pořádala Spolkový ples ve spolupráci s OVJK a dříve i se SDH Samechov. Později přibyly obnovené Šibřinky - tématicky laděná taneční zábava a od roku 2022 Maškarní rej pro děti.

Od roku 2013 pořádá Letní denní tábor.

Z dalších pravidelných akcí jsou to od roku 2014 Deskohrátky, od roku 2016 Noc sokoloven a říjnové pouštění lodiček při příležitosti Památného dne sokolstva, od roku 2020 Hrátky s Mikulášem.

V roce 2016 se přidala k projektu Sokolská kapka krve a v roce 2017 do projektu Sto sokolských keší republice (projekt na počest stého výročí založení československého státu) vytvořením keše "Rodiště prof. Josefa Vycpálka".

Několik členek společně s dalšími ženami se zúčastnilo nácviku skladby Ženobraní na Všesokolský slet v roce 2018, v roce 2022 nacvičují ženy na SokolGym 2022 skladbu Zatanči.

 

Vyzkoušela si i další projekty: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (cvičení Rodičů a dětí se sokolíkem Pepou), Sokol spolu v pohybu s mottem "Pohybem z nudy ven" (ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chocerady - testování zdatnosti), Evropská míle s mottem "Každý krok se počítá" (za podpory Obce Chocerady).