Pohádkový les 2013

    Sobotní ráno 18. května bylo deštivě uplakané, jako je poslední dobou už bohužel zvykem téměř před každou akcí, kterou pořádáme v terénu. Takže jsme přípravy měli opět zkomplikované. Hlavně ale, že sluníčko vysvitlo odpoledne a vylákalo do lesa rekordní počet dětí – přes 200.

    Pro letošní rok jsme si vymysleli vlastní pohádku o Lesním království:

Odnepaměti existuje Lesní království, kterému nevládne žádný král, ale moudrá Heřmánková víla. Žije tu spousta hodných víl a skřítků, kteří se starají o to, aby se v lese všechno dobře dařilo. Lidská zloba ale způsobila, že toto krásné a svobodné království ovládl zlý čaroděj, a jen děti s pomocí skřítků, rusalek a dalších hodných bytostí mohou království zachránit před zkázou …

    A tak děti, které se vydaly do našeho lesního království, čekal těžký úkol – napravovat všude, co čaroděj pokazil. Pomáhaly vílám a skřítkům léčit stromy, vracet barvy květinám, oživovat zvířátka, hledaly ptáčkům ztracená vejce, napravovaly popletené houby … Každým dobrým skutkem ubraly trochu síly čaroději a vrátily ji Heřmánkové víle, aby mohla znovu moudře vládnout svému království.

    Snad si z toho odnesly do života, že společnými silami, ochotou k dobrým činům se nejen v pohádce dá přemoci lecjaké zlo.      Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit, a těšíme se na příště zase v jiné pohádce.