Letní tábor

Když se v pondělním ránu 21. srpna sešly děti na našem prvním táborovém dnu, netušily ještě, že nás společně čeká ne pouhých pět dnů, ale přímo „Dva roky prázdnin“J. Tedy leckdo by to sice uvítal, ale přeci jen popravdě, bylo to pouze motto našeho tábora a dobrodružný příběh Julese Vernea nás pak provázel po celý týden.

Čtyři lodní posádky spolu soutěžily o to, jak dobře si povedou v životě na ostrově, na kterém „jsme ztroskotali“. Body ze soutěžních her měly možnost zužitkovat v celotáborové hře při budování svých osad na ostrově, a tím si třeba vylepšit své celkové umístění.

Přijali jsme letos rekordní počet – 40 dětí, a to jsme ještě bohužel museli několik dalších zájemců už odmítnout. (Takže příští rok se hlaste raději s předstihem J) Při tomto počtu dětí jsme měli trochu obavy, aby vše proběhlo bez problémů a v pohodové atmosféře, ale nutno říci, že všechny posádky byly téměř vzorné, snažily se nejen dodržovat disciplínu a získávat co nejlepší umístění v soutěžních hrách, ale byly prostě hodné… Např. vaření buřtguláše na čtyřech ohních ve čtyřech kotlících proběhlo v takové pohodě, že jsme se nestačili divit. Velkými pomocníky byli při všem dění kapitáni Matěj, Johanka, Honzík a Štěpán, kteří se ukázali tak zodpovědnými veliteli svých skupinek, že už nám v nich rostou možná budoucí posily týmu vedoucích J

Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme největší část společného času prožili venku v přírodě, jak se na správné táborníky sluší, a při mnoha hrách si děti vyzkoušely, že přežití na pustém ostrově není procházka růžovým sadem. Užili jsme si ale i spoustu legrace, zejména díky našim mladým vedoucím, a výborné obědy v Penzionu Jaro se rozhodně nepodobaly nějaké nouzové stravě – paní Dolejšové moc děkujeme za to, že si poradila s tak vysokým počtem hladových trosečníků J. Také bychom rádi poděkovali paní Hrdinové a panu faráři za to, že nám umožnili pobývat s dětmi na farní zahradě. Bylo o hodně příjemnější strávit s dětmi polední klid pod stromy.

Z tohoto tábora jsme si my, vedoucí, odnesli hodně dobré nálady a tak doufáme, že se v příštím roce zase sejdeme v podobné pohodě. Těší se Káťa, Bára, Vítek, Vojta, Ivana, Růžena, Martina a Klára.