SLETOVÝ ROK POMALU KONČÍ,

poslední akce už proběhly a při setkáních na všech úrovních se hodnotí a děkuje.

A já bych chtěla ještě jednou poděkovat všem cvičenkám skladby Ženobraní za jejich nadšení a úžasné chvíle při společných nácvicích i všech vystoupeních.

Holky DĚKUJI.

 A doufám, že při příštím sletu se opět v hojném počtu sejdeme. Ivča

TOHLE PATŘÍ VÁM VŠEM: Diplom a Uznání

-----------------------------------------------------------------------------

SOKOLSKÝ PLES - ŠIBŘINKY

v sobotu 26. ledna 2019

od 20 hodin v sokolovně

 
K tanci i poslechu hraje kapela MP6 band
Vystoupí Mažoretky Smetanky a taneční skupina Salsa Bene
 
Občerstvení, tombola
Vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek s rezervací míst na OÚ Chocerady
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

AKCE V SOKOLOVNĚ

informace o planovaných akcích v sokolovně najdete

na stránkách OVJ Komenský: www.divadlochocerady.cz/


----------------------------------------------------------------------------------